ID kartice

Šta su personalne, ID kartice?

ID kartice su personalizovane plastične kartice na kojoj su ispisani osnovni podaci korisnika – ime i prezime, pozicija ili sektor kome pripada, ukoliko se radi o ID kartici za zaposlene. Na njima može da bude implemetirana fotografija, jedinstveni serijski broj kartice, potpis korisnika i druge relevantne informacije o korisniku kartice. ID kartica jača komunikaciju među zaposlenima i afirmiše kredibilitet firme iz svakog ugla. Ona daje na ozbiljnosti i poslovnosti.

Zašto ID kartice za zaposlene

Jačanje korporativnog imidža

Bolja organizacija

Odlična komunikacija

Dobra organizacija

ID kartice predstavljaju sastavni deo poslovnog sveta života. One zadovoljavaju sve učestaliju potrebu za identifikacijom. ID kartice garantuju logističku i fizičku kontrolu pristupa u kompanijama, zgradama, tako i na skupovima, događajima, sastancima i drugim korporativnim eventima (događajima) na kojima je identifikacija neophodna. Sve češće, one su sastavni deo sistema za evidenciju radnog vremena.

Primena ID kartice rezultira transparentnosti koja olakšava poslovanje unutar tima i kompanije, što pozitivno utiče na produktivnost i efikasnost zaposlenih.

Jačanje osećaja pripadnosti istom timu

ID kartice su namenjene zaposlenima i predviđene za nošenje u radnom okruženju. Uloga ID kartice je višestruka - ona jača osećaj pripadnosti istom timu, tako što intenzivira kolektivnu svest zaposlenih i na taj način doprinosi boljoj organizaciji, koja je ključan element uspešnog poslovanja.

Srodni proizvodi

Štampači ID kartica

Držači i plastika za ID kartice

Okovratne trakice za identifikaciju zaposlenih

Kontaktirajte nas

Risus viverra adipiscing at in tellus integer feugiat 24h