Tehnologija kartica

Primena karticama sa beskontaktnim i kontaktnim čipom, magnetnom trakom ili bar-kodom, postala je sve pristunija. Ove kartice postale su nezamenljive bilo da se radi o trgovinskim - retail radnjama, kladionicama, apotekama ili kazinima… Jednostavne su i praktične za upotrebu, neke sadrže čip, na nekima se stavljanju magnetne trake, na nekima barkodovi, a na nekima se kombinuje više tehnologija (npr. postoje kartice koje imaju i čip i magnetnu traku i barkod). Zajedničko kod svih ovih tehnologija je brza i praktična primena i zaštita podataka.

Kartice koje koriste najmoderniju tehnologiju su kartice sa beskontaktnim čipom, koji je implementiran unutar same kartice. Ove kartice komuniciraju i dele informacije putem radio talasa i poznate su kao RF kartice. Primena kartica sa beskontaktnim čipom je veoma jednostavna i brza, i veoma je popularna u mnogim industrijama. Jednostavno prislanjanje kartice na uređaj omogućava razmenu informacija između kartice i čitača. Čitači kartica sa beskontaktnim čipom, takođe, su se našli u našoj ponudi.

tehnologija beskontaktni cip

Nudimo širok spektar čipova ove tehnologije, a neki od najpoznatijih su:

RFID 125KHz,

Mifare Classic 13,56MHz (1k, 4k),

Mifare DESfire EV1, EV2 (2k, 4k i 8k),

Mifare Ultralight, Mifare plus,

NFC (Near Field Communication)

Pored kartica sa beskontaktnim čipom, izrađujemo kartice i sa kontaktnim čipom. Ova vrsta tehnologije se implementira na karticu ugradnjom čipa na definisanoj poziciji. Kada se kartica postavi u slot predviđen za očitavanje ove vrste čipova, dolazi do kontakt između čipa i čitača, prilikom koje se ostvaruje komunikacija, odnosno očitavanje informacija koje su unete u kontaktni čip. Čitače kartica sa kontaktnim čipom, takođe, imamo u našoj ponudi. 

Kartice sa tehnologijom kontaktnog čipa radimo pomoću dve vrste čipova: 5542 i 5528.

tehnologija kontaktni cip

Jedna od dobro poznatih tehnologija većini su i Magnetne trake, koje se postavljaju na karticu radi inkodiranja, odnosno, unošenja, a potom i očitavanja podataka. Kartice sa magnetnom trakom imaju široku primenu i spadaju u vrstu kontaktnih tehnologija. Magnetna traka se očitava provlačenjem kartice kroz čitač kartica sa magnetnom trakom, i prilikom njenog provlačenja, čitač očitava sve podatke inkodirane u magnetnoj traci. Čitače kartica sa magnetnom trakom, takođe, imamo u našoj ponudi. 

Kartice sa ovom tehnologijom radimo pomoću dve vrste magnetnih traka: LoCo i HiCo. Razlika između ove dve vrste traka je u njihovom kapacitetu za inkodiranje podataka. 

U našoj ponudi imamo kartice sa magnetnim trakama u nekoliko različitih boja, a takođe imamo i tanke magnetne trake čija je površina znatno manja bez uticaja na kapacitet, tj. bez umanjenja performansi magnetne trake. 

tehnologija magnetna traka

Bar-kodovi su jedna od popularnih tehnologija kojim se kartice personalizuju. Kod nas, otisak bar-koda se ostvaruje pomoću Metalik folija ili pomoću najkvalitetnije tehnologije štampe za bar-kodove i bar-kod nalepnice, DOD štampe. DOD štampa bar-kodova je štampa na bazi crnog mastila i obezbeđuje visok kvalitet štampe i dugotrajnost bar-koda. Bar-kod se nakon štampe očitava pomoću Čitača za bar-kodove, koje, takođe, imamo u našoj ponudi. 

Radimo skoro sve vrste bar-kodova, sa vidljivim ili nevidljivim brojem, a neki od najpoznatijih barkodova su EAN13, Code 128 i Code 39. Pored bar-kodova, kartice možemo personalizovati i QR kodovima. 

tehnologija bar kod

Kontaktirajte nas

Risus viverra adipiscing at in tellus integer feugiat 24h