DOO za Trgovinu i Usluge CARDS PRINT

Politika Privatnosti

DOO za Trgovinu i Usluge CARDS PRINT (u daljem tekstu Cards Print doo)  je posvećen zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o Vama shodno pozitivnim propisima Republike Srbije.

Korisnici našeg sajta https://www.cardsprint.rs/ prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

 

Cards Print doo sakuplja minimalnu količinu informacija o Vama u svrhu pružanja kvalitetne usluge. Politika privatnosti objašnjava koji postupci mogu rezultirati sakupljanjem podataka o Vama. Vaša poseta našem sajtu daje nam pravo za prikupljanje pomenutih informacija.

 

Pristupom na naš sajt https://www.cardsprint.rs/ dajete nam pravo da sakupljamo sve informacije koje nam šaljete zavisno od tipa kontakt forme koje popunjavate uključujući ime, adresu, broj telefona, e-mail adresu, kao i ostale podatke koje možete ostaviti na sajtu.

 

Sakupljene informacije koristimo prvenstveno u svrhu obrade zahteva korisnika i posetilaca sajta. Sve standardne mere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se sprečio neovlašćen pristup ovim podacima.

 

U svakom trenutku korisnici mogu da traže da se prikupljeni podaci izbrišu iz evidencije podataka.

 

Cards Print doo ne razmenjuje nijednu informaciju o korisnicima sa trećim licima. Dobijene informacije se mogu koristiti u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg poslovanja. Ukoliko u nekom trenutku u budućnosti budemo primorani da otkrijemo sakupljene informacije trećoj strani (npr. državnim organima), o tome će korisnik biti obavešten i dati svoju saglasnost.

 

Cards Print doo obaveštava korisnike da povremeno može objaviti podatke uopštenog značaja koji se tiču samog sajta, primera radi, broj posetilaca sajta i slično. Prilikom objavljivanja ovakvih podataka, isti nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci.

 

Cards Print doo garantuje da primenjuje sve standardne bezbednosne mere štiteći lične podatke sakupljene od svojih korisnika shodno pozitivnim propisima Republike Srbije. Ovo uključuje ali nije ograničeno sa kontakt formama za prijavu na newsletter, zakazivanje sastanka ili slanje upita. Ipak, mogu postojati propusti u vezi sa bezbednošću koji nisu pod kontrolom Cards Print doo kompanije. Odlukom da Cards Print doo obezbedi lične informacije korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana.

 

Cards Print doo zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu kompanije  https://www.cardsprint.rs/  korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge Cards Print doo nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.

 

Saznajte više o kolačićima:  https://www.cardsprint.rs/kolacici-cookies/

Kontaktirajte nas

Risus viverra adipiscing at in tellus integer feugiat 24h