My Spotlight

Šta je My Spotlight?

My spotlight je loyalty program, koji se zahvaljajući specijalno razvijenom softveru može prilagoditi svakom pojediničanom biznisu. Budućnost leži u programu lojalnosti koji će pružiti raznovrsnost u pružanju rešenja i usredsređenost na kupca - sagledavanju njegovih potreba, a shodno tome i nagrađivanje kupaca. Fokus je na predviđanju aktivnosti kupaca, s ciljem povećanja prosečne potrošnje istog kupca i stimulisanju učestalosti njegovih kupovina. Tako uz pomoć loyalty kartice, automatizovano i direktno komuniciramo sa potrošačima, prateći njihove potrošačke navike i u skladu sa potrošačkim preferencijama, kreiramo benefite po njihovoj meri.

Prednosti My Spotlight lojalti i gift programa

My spotlight je jedini program koji omogućava praćenje aktivnosti i segmentaciju kupaca. Analitika ponašanja potrošača i potrošačkih trendova je putokaz vaših budućih kampanja. Ovaj program, takođe, još i omogućava personalizovanu i direktnu komunikaciju sa kupcima, i to kroz aplikaciju, koja je jedan važan element ovog sistema.

Kreiranje kupona, popusta i različitih akcija služeći se generisanim podacima iz sistema, jedina je strategija koja daje sigurne rezultate.

Ovaj sistem generiše sve aktivnosti kupaca, što nam je kasnije značajno u strategiji kreiranja kampanja. Ako poznajemo kupca, znaćemo šta da mu ponudimo i kako da ih nagradimo. Ovako precizno koncipirana strategija daje rezultate, sve otalo je poput tumaranja u mraku.

Sistem koji daje uvid u pol, godine i životni stil, i koji ima mogućnost uvida u svaki pojedinačan račun je sistem koji će vas lišiti neisplativih ulaganja. Zato je ovo jedini siguran alat kojim ćete zadržati postojeće kupce, a nove stimulisati da postanu lojalni.

Lojalti program je za kompaniju siguran način da zadrži postojeće kupce, a nove da regrutuje da postanu stalni, kreirajući akcije i benefite upravo po meri potrošača.

Bilo da vam je potrebna celokupna lista ljudi koji slave rođendan za konkretan datum ili, recimo, izveštaj kupaca koji imaju kućne ljubimce, ovaj program je u stanju da isprati svaki vaš zahtev. Na osnovu takvih podataka vi ćete kreirati uspešnu marketinšku strategiju, i ponuditi ljudima ono što im treba, a to je ključ.

Takođe, ovaj program daje mogućnost da dobijete izveštaj o svim relevantnim informacijama iz lojalti programa – da li je registracija izvršena, kada ističu sakupljeni bonitetni poeni kupcima, mogućnost slanja rođendanskih poruka sa posebnim vaučerima i slično.

Uz pomoć modula za upravljanje podacima, na osnovu informacija koje modul generiše, moguće je da kreirate ciljnu grupu precizno i da predvidite šta će ciljna grupa kupovati i kada. Na osnovu toga, možete kreirati automatske ponude u pravo vreme, a pre svojih konkurenata. Postoje i moduli za slanje promo poruka o definisanim kampanjama konkretnoj ciljnoj grupi, u odnosu na starost, pol ili stanje bodova kroz newsletter, viber ili SMS.

Uz pomoć API protokola, moguća je razmena podataka između različitih POS sistema, sa našim lojalti sistemom. Što znači da će svaka transakcija biti kriptovana između oba sistema.

Šta omogućuje

My Spotlight program

My spotlight je fleksibilan i celovit alat uz pomoć kojeg možete da zadržite stalne kupce i animirate nove da postanu lojalni vašem brendu. Koristeći ovaj program, možete da povećate učestalost kupovine i iznos prosečnog računa kupca. Veća stopa ponovljene kupovine i generisanje više porudžbina, kao i precizne marketinske strategije primarne su mogućnosti ovog programa, koje će se pozitivno odraziti na vaš profit i poslovanje.

Kako My Spotlight program funkcioniše?

Uz pomoć lojalti kartice koju dobija korisnik, automatizovano i direktno komunicirate sa njim, prateći njihove potrošačke navike i u skladu sa njima, imate mogućnost kreiranja posebnih pogodnosti. Na taj način, vraćate pasivne potrošače u svoje redove, motivišući ih da budu lojalni i na taj način direktno utičete na povećanje profita. Sistem prati potrošačku korpu i na osnovu njenog sadržaja, ima mogućnost kreiranja benefita i nagrada. Od vas zavisi da li ćete kupca nagraditi vaučerom, poenima ili na neki drugi način, a sve sledeći podatke koje je sistem generisao na osnovnu njegovih prethodnih transakcija.

Na koji način prevazići konkurenciju

i stvoriti čvršću vezu sa kupcima?

Ukoliko kupcima ponudite tačno ono što im treba, u pravo vreme i obratite im se personalizovanim kampanjama, sigurno ćete pobediti konkurenciju. Ulaganje u kupce, prikupljajući podatke o njima i dajući im ono što im je potrebno, sigurna je strategija koja zadovoljnog korisnika transformiše u stalnog. Mobilna aplikacija, jedan od elemenata ovog sistema, davaće kupcu uvid u stanje poena i obaveštavaće ga o aktuelnim akcijama i novitetima, što znači da ćete uvek biti tu, uz svog redovnog klijenta i mala je verovatnoća da će se on preseliti kod konkurencije, pošto ste stvorili tako jaku vezu između njega i brenda.

Loyalty kartice

Više informacija o My SpotLight programu možete pronaći na našem Spotlight sajtu. 

Kontaktirajte nas

Risus viverra adipiscing at in tellus integer feugiat 24h